BoardDynamics

Board Dynamics erbjuder rådgivning, utvärdering samt utbildning för styrelser. Utvärderingar kan göras skräddarsydda eller erbjudas som fasta tjänster. Grunden är erfarenhet av analys och utbildning av styrelser i skilda ägarmiljöer och i olika organisationsformer.

Board Dynamics arbetar med partners som har erfarenhet av styrelsearbete och corporate governance. Bland partners ingår också experter på utvärderingar.

Du möter en person med styrelseerfarenhet och får en professionell analys av intervju- och formulärsvar.Board Dynamics erbjuder rådgivning, utvärdering samt utbildning för styrelser. Utvärderingar kan göras skräddarsydda eller erbjudas som fasta tjänster. Grunden är erfarenhet av analys och utbildning av styrelser i skilda ägarmiljöer och i olika organisationsformer.

Board Dynamics arbetar med partners som har erfarenhet av styrelsearbete och corporate governance. Bland partners ingår också experter på utvärderingar. Du möter en person med styrelseerfarenhet och får en professionell analys av intervju- och formulärsvar.

Konsten att bygga framgångsrika företag

Konsten att bygga framgångsrika företag

I boken ”Konsten att bygga framgångsrika företag” vänder och vrider Uno Alfredéen på praktiska lösningar på företagets – främst mindre utvecklingsinriktade företags – möjligheter och problem. Ett exemplar på styrelseborden och ett hos varje entreprenör bör vara en självklarhet.